Ceny transferowe

Ceny transferowe

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są coraz częściej przedmiotem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych. Zakres informacji wymaganych przez organy stale się rozszerza. Aby zminimalizować ryzyko sporów z organami podatkowymi, oferujemy wsparcie w strukturyzowaniu transakcji w zgodzie z zasadą arm?s lenght oraz w opracowaniu procedur zarządzania ryzykiem w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

    • identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przeglądy procedur wdrażanych w podmiotach w związku z dokonywanymi transakcjami z podmiotami powiązanymi,
    • przeglądy zmierzające do identyfikacji ryzyka w obszarze cen transferowych,
    • wsparcie w procesie kontroli podatkowej i skarbowej skupiającej się na zagadnieniach cen transferowych,
    • wsparcie w opracowaniu procedur zarządzania ryzykiem w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
    • opracowywanie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
https://taxandart.pl/wp-content/uploads/2021/10/logo-1.png
ul. Willowa 11 lok. 2, 00-790, Warszawa

Obserwuj nas:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tax & Art to rezultat naszych kilkunastoletnich doświadczeń współpracy z klientami z różnych branż i poszukiwania formuły, która będzie odpowiadała potrzebom naszych klientów

REALIZACJA: IBIF.PL