Podatki pośrednie

VAT

Praktyka podatków pośrednich jest jedną z kluczowych praktyk Tax & Art. VAT to jeden z najbardziej złożonych podatków. Wymaga on bowiem nie tylko technicznej znajomości polskich przepisów, ale i dogłębnej znajomości dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Tax & Art mamy wszystkie te kompetencje. Dodatkowo staramy się najlepiej jak to możliwe poznać specyfikę Twojego biznesu, żeby optymalnie dostosować nasze rozwiązania podatkowe.

Zakres usług związanych z podatkami pośrednimi obejmuje:

  • bieżące stałe doradztwo w zakresie rozliczeń VAT,
  • uzyskiwanie klasyfikacji statystycznych oraz WIT (Wiążących Informacji Taryfowych) dla towarów oraz klasyfikacji statystycznych dla usług,
  • przeglądy podatkowe stawek VAT pod kątem możliwości optymalizacji podatkowych,
  • przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego zabezpieczających konsekwencje VAT działań podejmowanych przez podatników jak przygotowywanie WIS (Wiążąca informacja Stawkowa),
  • przygotowanie rozliczeń do procedury zwrotu VAT i pomoc w uzyskaniu zwrotów VAT,
  • reprezentację przed organami podatkowymi w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach VAT,
  • przeprowadzanie przeglądów bieżących lub historycznych rozliczeń VAT pod kątem ich optymalizacji.

Inne podatki obrotowe

Podatki obrotowe to nie tylko VAT i akcyza. Podatki i opłaty o charakterze lokalnym mogą stanowić obciążenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w szczególności w branży nieruchomościowej, wydobywczej, telekomunikacyjnej. Optymalizacja obciążeń podatkowych tymi daninami może prowadzić do istotnych oszczędności. Dlatego służymy wsparciem w optymalizacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych. Pomagamy w sprawach o stwierdzenie nadpłaty, w szczególności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, opierając się m.in na niezgodnościach polskiego prawa z prawem unijnym.

Zakres naszych usług związanych z problematyką podatków i opłat lokalnych obejmuje:

  • Optymalizację dokapitalizowania spółek przy zminimalizowanym podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • Wsparcie w rozliczeniach podatków lokalnych,
  • Usługi związane z odzyskaniem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i innych podatków z zapłaconych nienależnie,
  • Optymalizację rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
https://taxandart.pl/wp-content/uploads/2021/10/logo-1.png
ul. Willowa 11 lok. 2, 00-790, Warszawa

Obserwuj nas:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tax & Art to rezultat naszych kilkunastoletnich doświadczeń współpracy z klientami z różnych branż i poszukiwania formuły, która będzie odpowiadała potrzebom naszych klientów

REALIZACJA: IBIF.PL